Rekisteriseloste

Kuopion Reipas ry

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty: 27.3.2023 /Jonna Kettunen

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Reipas ry, Siikaranta 9 C, 70620 Kuopio, Y:tunnus: 2428670-1, toimisto(at)kuopionreipas.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Seuran toiminnanjohtaja Jonna Kettunen, p. 050 3612596

3. Rekisterin nimi

Kuopion Reipas ry:n jäsenrekisteri, käytössä Suomen Urheiluliiton jäsenrekisteriohjelma  

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä laskujen ja maksujen seuraamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisterin tiedot: – Etunimi- ja sukunimi tai yrityksen nimi – Henkilö- tai Y-tunnus – Katuosoite – Postinumero – Postitoimipaikka – Ohjaajan taustatiedot – Ryhmä/tunti johon osallistuu – Huoltajan nimi ja yhteystiedot (jos jäsen alaikäinen) – Sisäinen tili – Puhelinnumero – Fax-numero – Matkapuhelinnumero – asiakasnumero

– Sähköpostiosoite – Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä: Nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite – Laskutusosoite, jos eri kuin yrityksen osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään seuran toimiston tietokoneella. Tietokoneelle pääsee vain salasanalla.

9. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kuopion Reipas ry, Siikaranta 9 C, 70620 Kuopio

Scroll to Top